Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Εικονίδιο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας English
 Εκτυπωτής Εκτύπωση
 • Το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο φορολογικό σύστημα είναι διαθέσιμο στις πιο κάτω γλώσσες:
 • Η Νέα Κυπριακή Νομοθεσία για το Φόρο Χωρητικότητας Πλοίων.
 • Υπολογιστής για το Φόρο Χωρητικότητας για επιλέξιμους πλοιοκτήτες και ναυλωτές Κυπριακών και αλλοδαπών πλοίων.
 • Υπολογιστής για το Φόρο Χωρητικότητας για επιλέξιμους διαχειριστές Κυπριακών και αλλοδαπών πλοίων.
 • electronic Tonnage Tax System (eTTS)
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας: Εγχειρίδιο χρήσης (στην αγγλική).
 • Οδηγός για το Κυπριακό Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας (στην αγγλική).


  Σχετικές Εγκύκλιοι
 • Εγκύκλιος 33/2016: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Flags which appear on the Grey List and Black List of the Paris MOU for the Fiscal Year 2016.
 • Εγκύκλιος 33/2015: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Calculation of the Global Share for the Owners of Foreign Ships, Charterers and Ship Managers – applied for the fiscal year 2016.
 • Εγκύκλιος 32/2015: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Flags which appear on the Grey List and Black List of the Paris MOU for the Fiscal Year 2015.
 • Εγκύκλιος 34/2014: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Calculation of the Global Share for the Owners of Foreign Ships, Charterers and Ship Managers – applied for the fiscal year 2015.
 • Εγκύκλιος 30/2014: Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Flags which appear on the Grey List and Black List of the Paris MOU for the Fiscal Year 2014.
 • Εγκύκλιος 24/2013: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Calculation of the Global Share for the Owners of Foreign Ships, Charterers and Ship Managers - applied for the fiscal year 2014.
 • Εγκύκλιος 22/2013: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Flags which appear on the Grey List and Black List of the Paris MOU for the Fiscal Year 2013.
 • Εγκύκλιος 12/2013: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010) Revised Form MSTT8 - Declaration of Registered Owner/Registered Bareboat Charterer of a Cyprus Ship.
 • Εγκύκλιος 11/2013: Payment of financial obligations Extension of date of payment of financial obligations.
 • Εγκύκλιος 8/2013: Payment of financial obligations.
 • Εγκύκλιος 7/2013: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Form MSTT8B – Declaration of Auditors/Legal Representative of an Owner of Foreign Ships; Form MSTT8C–Declaration of Auditors/Legal Representative of a Charterer; Form MSTT8D–Declaration of Auditors of a Ship Manager.
 • Εγκύκλιος 53/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Calculation of the Global Share for the Owners of Foreign Ships, Charterers and Ship Managers – applied for the fiscal year 2013.
 • Εγκύκλιος 45/2012: Notifications sent by Inland Revenue Department to shipping companies to submit income tax returns for the period before 31/12/2009.
 • Εγκύκλιος 44/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Taxation of Owners of Yachts/ Pleasure Craft registered in the Register of Cyprus Ships.
 • Εγκύκλιος 42/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Flags which appear on the Grey List and Black List of the Paris MOU for the Fiscal Year 2012.
 • Εγκύκλιος 22/2012: New Cyprus Tonnage Tax Legislation: The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) Notifications to submit Company Income Tax Return and/or Employer´s Return issued by the Inland Revenue Department.
 • Εγκύκλιος 18/2012: New Cyprus Tonnage Tax Legislation: The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) - Notifications.
 • Εγκύκλιος 11/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010) Revised Forms MSTT8/ MSTT8A - Declaration of Owner of a Cyprus Ship – Amendment of Circular No. 6/2012: Bareboat Charterer (Parallel - in Registration).
 • Εγκύκλιος 6/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010) Revised Forms MSTT8/MSTT8A - Declaration of Owner of a Cyprus Ship.
 • Εγκύκλιος 3/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Flags which appear on the Grey List and Black List of the Paris MOU for the Fiscal Year 2011.
 • Εγκύκλιος 2/2012: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Declaration for Taxation for the Fiscal Year 2011.
 • Εγκύκλιος 21/2011: Tonnage Tax Arms Length Principle May 2011.
 • Εγκύκλιος 13/2011: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Calculation of the Community - flagged Share (sections 15, 25 and 35 of the Law) "The 2/3 Rule" (section 33 of the Law) Minimal Share of Fleet in Ownership (section 47 of the Law).
 • Εγκύκλιος 11/2011: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Application for Approval of the Option to be taxed under the Tonnage Tax System/Special Arrangements for Fiscal Year 2011.
 • Εγκύκλιος 8/2011: Tonnage Tax System - Τhe Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) – Interpretation of the term Community ship in the case of Parallel (bareboat Charter) registration.
 • Εγκύκλιος 6/2011: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Declaration for Taxation for Ship Management Services.
 • Εγκύκλιος 4/2011: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Amendment of period for the Application for Approval of the Option to be taxed under the Tonnage Tax System / Declaration for Taxation / Arrangements for Fiscal Year 2010.
 • Εγκύκλιος 3/2011: Cyprus Tonnage Tax System (Law 44(I)/2010): Application for Approval of the Option to be taxed under the Tonnage Tax System/Declaration for Taxation / Arrangements for Fiscal Year 2010.
 • Εγκύκλιος 1/2011: New Cyprus Tonnage Tax Legislation: The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) - The Tonnage Tax (Special Provisions for the Calculation of the Community Flagged Share) Notification of 2010 (P.I. 536/2010).
 • Εγκύκλιος 42/2010: Tonnage Tax System -Τhe Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) – Interpretation of the term Community ship in the cases of Parallel (bareboat Charter) registration.
 • Εγκύκλιος 39/2010: New Cyprus Tonnage Tax Legislation : The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) - Notifications.
 • Εγκύκλιος 32/2010: New Cyprus Tonnage Tax Legislation: The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 ( Law 44(I)/2010) - Notifications.
 • Εγκύκλιος 31/2010: Tonnage Tax System - Preparatory Work for the Smooth Implementation of the Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010).
 • Εγκύκλιος 28/2010: New Cyprus Tonnage Tax Legislation: The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010) - Notifications.
 • Εγκύκλιος 14/2010: New Cyprus Tonnage Tax Legislation: The Merchant Shipping (Fees and Taxing Provisions) Law of 2010 (Law 44(I)/2010).


  Σχετικές Γνωστοποιήσεις
 • Ευρετήριο Γνωστοποιήσεων
 • ΚΔΠ 352/2010: Η περί Φορολόγησης Πλοιοκτητών Κυπριακών Πλοίων Γνωστοποίηση του 2010. (Καταργήθηκε)
 • ΚΔΠ 353/2010: Η περί Φόρου Χωρητικότητας (Εργασίες Ρυμούλκησης και Βυθοκόρησης) Γνωστοποίηση του 2010
 • Διόρθωση-Corringendum της ΚΔΠ 353/2010.
 • ΚΔΠ 354/2010: Η περί Φόρου Χωρητικότητας (Ορισμός Κοινοτικών Πλοίων) Γνωστοποίηση του 2010.
 • ΚΔΠ 417/2010: Η περί Φόρου Χωρητικότητας (Ειδικές Διατάξεις Επιβολής και Είσπραξης) Γνωστοποίηση του 2010.
 • ΚΔΠ 511/2010: Η περί Φόρου Χωρητικότητας Διαχειριστών Πλοίων (Ειδικές Διατάξεις και Απαιτήσεις) Γνωστοποίηση του 2010.
 • ΚΔΠ 536-2010: Η Περί Φόρου Χωρητικότητας (Ειδικές Διατάξεις Υπολογισμού Μεριδίου Κοινοτικών Πλοίων) Γνωστοποίηση του 2010.
 • Η Περί Φόρου Χωρητικότητας (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) Γνωστοποίηση του 2012 (ΚΔΠ 136/2012)
 • Η περί Φορολόγησης Πλοιοκτητών Κυπριακών Πλοίων Γνωστοποίηση του 2012 (ΚΔΠ 137/2012)
 • Η Περί Φορολόγησης Πλοιοκτητών Κυπριακών Πλοίων (Ειδικές Διατάξεις Είσπραξης) Γνωστοποίηση του 2013 (ΚΔΠ 100/2013). (Καταργήθηκε)
 • Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. 128/2013: Η Περί Φορολόγησης Πλοιοκτητών Κυπριακών Πλοίων (Ειδικές Διατάξεις Είσπραξης) (Αριθμός 2) Γνωστοποίηση του 2013. (Νέα)

  Σχετικά Έντυπα
 • Επίδειξη προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για ένταξη στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 1: Αίτηση για αποδοχή επιλογής φορολόγησης στο Κυπριακό Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας.

  Φορολογικό έτος 2016
 • FORM MS TT 2Α: Δήλωση για τη φορολογία πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων - Φορολογικό έτος 2016.
 • FORM MS TT 2Β: Δήλωση για τη φορολογία ναυλωτών - Φορολογικό έτος 2016.
 • FORM MS TT 2C: Δήλωση για τη φορολογία υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων - Φορολογικό έτος 2016.

  Φορολογικό 'Ετος 2015
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2A: Δήλωση για τη φορολογία πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων - Φορολογικό έτος 2015.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2Β: Δήλωση για τη φορολογία ναυλωτών - Φορολογικό έτος 2015.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2C: Δήλωση για τη φορολογία υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων - Φορολογικό έτος 2015.

  Φορολογικό 'Ετος 2014
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2A: Δήλωση για τη φορολογία πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων - Φορολογικό έτος 2014.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2Β: Δήλωση για τη φορολογία ναυλωτών - Φορολογικό έτος 2014.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2C: Δήλωση για τη φορολογία υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων - Φορολογικό έτος 2014.

  Φορολογικό 'Ετος 2013
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2A: Δήλωση για τη φορολογία πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων - Φορολογικό έτος 2013.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2Β: Δήλωση για τη φορολογία ναυλωτών - Φορολογικό έτος 2013.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 2C: Δήλωση για τη φορολογία υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων - Φορολογικό έτος 2013.

  Άλλα Έντυπα
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 3: Επιλέξιμες Εργασίες Ρυμούλκησης.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 4: Επιλέξιμες Εργασίες Βυθοκόρησης.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 5: MLC Ασφάλιση Ευθύνης σε περίπτωση Θανάτου ή Ανικανότητας.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 6: MLC Ιδιωτικές Συμβατικές Διευθετήσεις για Συμμόρφωση με τη Σύμβαση.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 7: Δήλωση αναφορικά με την πιστοποίηση ISM διαχειριστή πλοίων που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης).
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 8: Δήλωση πλοιοκτήτη κυπριακού πλοίου.
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 8A: Δήλωση πλοιοκτήτη κυπριακού πλοίου (φυσικό πρόσωπο).
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 8B: Δήλωση Ελεγκτών / Νόμιμου Εκπροσώπου Πλοιοκτήτη Αλλοδαπών Πλοίων Ενταγμένου στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 8C: Δήλωση Ελεγκτών /Νόμιμου Εκπροσώπου Ναυλωτή Πλοίων Ενταγμένου στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
 • ΕΝΤΥΠΟ MS TT 8D: Δήλωση Ελεγκτών Διαχειριστή Πλοίων Ενταγμένου στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας • Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

  ©2007 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Υφυπουργείο Ναυτιλίας
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου