Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Οικονομία
H αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, διατηρεί την Κύπρο σε μια πορεία σταθερότητας και θετικής προοπτικής με την ανεργία να είναι μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το διαθέσιμο εισόδημα, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις να σημειώνουν σταδιακή αύξηση. Τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός και η αγορά ακινήτων αποτελούν μερικούς από τους πυλώνες ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Νομικό και Φορολογικό Πλαίσιο


Ανθρώπινο Δυναμικό
Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Κύπρου. Με την μεγάλη πλειονότητα του εργατικού δυναμικού της Κύπρου να κατέχει ακαδημαϊκή κατάρτιση, γνώσεις ξένων γλωσσών και εργασιακή εμπειρία σε πολλά και διαφορετικά είδη επιχειρήσεων (όπως η ναυτιλία, τα χρηματοοικονομικά, ασφάλιστικά, νομικά και άλλα), η Κύπρος μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αγορών στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες που εδρεύουν στο νησί.


Βιοτικό Επίπεδο