Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενημερώνει ότι δεν θα δεχτεί άλλες αιτήσεις για επιδότηση για επί του πλοίου εκπαίδευση για το τρέχον έτος λόγω εξάντλησης του σχετικού κονδυλίου. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα προχωρήσει με νέα ανακοίνωση για την έναρξη της επόμενης περιόδου υποβολής αιτήσεων εν ευθέτω χρόνω.

22/05/2024