Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας
Ο Στέλιος Χειμώνας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας από την 1η Ιουλίου 2023.

Παλαιότερα υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής των Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και ως Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών (στο τότε Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων).

Από το 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου, ενώ υπήρξε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (τότε Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Electronic Communications Committee (ECC) του European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT).

Είναι κάτοχος Διδακτορικού (PhD), Master of Science και Bachelor of Engineering στην Ηλεκτρονική Μηχανική από το State University of New York στο Stony Brook. Από το 1989 μέχρι το 1997 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου New York Institute of Technology, ενώ υπηρέτησε και ως Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικής και Πληροφορικής του Intercollege αλλά και ως Σύμβουλος Ερευνητής στις Επικοινωνίες Πολυμέσων στο Bell Communications Research (Bellcore) στο New Jersey, στις ΗΠΑ.

Είναι συγγραφέας 35 επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς διασκέψεις, ενώ έχει συμπεριληφθεί στις στήλες Who is Who in the World, Who is Who in American Education, Who is Who Among Human Services Professionals.