Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει ότι το «Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας» φέτος, θα απονεμηθεί την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 κατά την τελετή έναρξης του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2021».

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας περιλαμβάνει :

α) Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας
ή
β) Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας

Το Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας απονέμεται σε φυσικά πρόσωπα και το Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας σε νομικά πρόσωπα, ένα εκ των δύο κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, εκ μέρους του Προέδρου.

Για την επιλογή των κατάλληλων προσώπων για το «Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας 2021» συστάθηκε από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας της Κύπρου τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Επιλογής μέσω του Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στα καθορισμένα έντυπα, το αργότερο μέχρι τις 23 Αυγούστου 2021.

Τα έντυπα υποβολής αίτησης, τα κριτήρια και οι κανονισμοί είναι αναρτημένα στους πιο κάτω συνδέσμους:

FORM A-Personality award 2021.doc
FORM B-Industry award 2021.doc
REGULATIONS-EN.doc
REGULATIONS-GR.doc
FORM A-Personality award 2021.pdf
FORM B-Industry award 2021.pdf
REGULATIONS-EN.pdf
REGULATIONS-GR.pdf