Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, δημοσιογραφική διάσκεψη, που σκοπό είχε την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την έναρξη της λειτουργίας του νέου Κλάδου Σπουδών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» στην Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού από τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020. Η δημοσιογραφική διάσκεψη συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, επισήμανε ότι η δημιουργία νέων Κλάδων και Ειδικοτήτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα», εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς μεταρρυθμιστικών μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτείται να κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου. Ανέφερε ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα του νέου αυτού Κλάδου έχουν αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προσθέτοντας ότι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών τους είτε σε Ακαδημίες Ναυτικής Εκπαίδευσης, είτε σε άλλα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και ένταξή τους σε επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας της Κύπρου, με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.

Συνεχίζοντας, ο Δρ Χαμπιαούρης τόνισε ότι ο Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» εντάσσεται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί μία από τις προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας των κρατών που έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Η Κύπρος, υπογράμμισε, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρότυπο στον δυναμικό αυτό τομέα, αφού δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θάλασσα, η οποία αποτελεί μία τεράστια πηγή πλούτου, μπορεί να προσφέρει πολλές λύσεις για οικονομική ανάκαμψη.

Στην παρουσίαση της η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, κα Νατάσα Πηλείδου, σημείωσε ότι η ναυτιλία αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και τόνισε τη σημασία της διαθεσιμότητας εξειδικευμένων ανθρωπίνων πόρων. Τόνισε ότι η Κύπρος, κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ναυτιλιακό, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κράτος και αποτελεί σήμερα παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, κατέχοντας τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στην ΕΕ και τον εντέκατο στον κόσμο, ενώ παράλληλα, έχει καταστεί ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ανά το παγκόσμιο. Ως εκ τούτου, η ένταξη των νέων στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποτελέσουν το εργατικό δυναμικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας.

Πρόσθεσε ότι, τα ναυτιλιακά και ναυτικά επαγγέλματα προσφέρουν μια επιτυχημένη καριέρα και τεράστια οφέλη σε όσους απασχολούνται σε αυτά. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο απασχολούν περίπου 9.000 άτομα σε θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου με την μεγάλη πλειοψηφία να είναι Κύπριοι πολίτες.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού με θαλάσσια εμπειρία και υπηρεσία που θα στελεχώσει τα πλοία μας, τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και τις ναυτιλιακές εταιρείες στη ξηρά και επισήμανε ότι ελάχιστοι Κύπριοι απασχολούνται σε μία από τις 35.000 θέσεις εργασίας που προσφέρονται στα υπό κυπριακή σημαία πλοία.

Ευελπιστούμε, είπε ότι μέσα από την λειτουργία του κλάδου «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα αυξηθεί ο αριθμός των νέων που θα επιλέγουν μια σταδιοδρομία στην ναυτιλία και πρόσθεσε πως το Υφυπουργείο Ναυτιλίας λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων μας στα ναυτικά επαγγέλματα, μέσω της παραχώρησης υποτροφιών σε φοιτητές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Κύπρου και επιδότηση της πρακτικής εκπαίδευσης των δοκίμων που φοιτούν σε ναυτικές ακαδημίες στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προχώρησε στην παρουσίασή του, με πληροφορίες για τον νέο Κλάδο. Όπως ανέφερε, ο Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» θα ενταχθεί στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με δύο Ειδικότητες στη Θεωρητική Κατεύθυνση, την Ειδικότητα «Ναυτικοί» και την Ειδικότητα «Μηχανικοί Πλοίων», οι οποίες θα έχουν κοινά μαθήματα. Θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα όπως «Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλοήγησης», «Χρήση Πυξίδας», «Μετεωρολογία», «Ασφάλεια Επιβατών», «Μέτρα Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος», «Ελιγμοί και Χειρισμός Πλοίων», «Ασφαλής Χειρισμός Φορτίου» και «Χρήση του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων». Όπως τόνισε ο Δρ Μαρκάτζιης, τα μαθήματα θα δίνουν μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και της σχετικής με τη Ναυτιλία αγγλικής ορολογίας, και θα εφοδιάζουν τους μαθητές και μαθήτριες με τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά παράλληλα και με πολύ χρήσιμες οριζόντιες δεξιότητες που απαιτείται να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Τέλος, ο Δρ Μαρκάτζιης ανέφερε ότι για τη λειτουργία του Κλάδου, και πιο συγκεκριμένα για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών και την εξασφάλιση του απαραίτητου εξειδικευμένου εξοπλισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα συνεργαστεί στενά με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και με ναυτιλιακές εταιρείες.