Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Στις 20/3/2020, έγιναν προσωρινές διευθετήσεις από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, όπου ανάμεσα σε άλλα, προβλεπόταν παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών ασφαλείας ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους μέχρι και τις 15/06/2020.

Με νέα απόφαση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αυτή η περίοδος παρατείνεται μέχρι και τις 30/9/2020, για όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας που λήγουν ή έληξαν μεταξύ 20/3/2020 και 29/9/2020.

Ανεξάρτητα από την πιο πάνω ρύθμιση, εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να ανανεωθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας του σκάφους του, παρακαλείται να ενημερώσει τον αρμόδιο Επιθεωρητή Πλοίων για να διευθετηθεί η επιθεώρηση του σκάφους.

Λεμεσός, 27/5/2020