Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες, διαδικασίες και βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Πιο κάτω θα βρείτε ένα κατάλογο με συνδέσμους στις σελίδες του ιστότοπου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.


Περιγραφή της Διαδικασίας / Σύνδεδμος
Αναγνώριση προσόντων με σκοπό την εργασία σε άλλο κράτος μέλος.
Όροι και συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων για αποσπασμένους εργαζόμενους όπως καθορίζονται δια νόμου ή διατάγματοςατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, τις απολύσεις και τις ομαδικές απολύσεις.
Εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο Κράτος Μέλος συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της πρωτοβουλίας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Άλλοι φόροι: καταβολή, συντελεστές, επιστροφές φόρου.
Απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης (για την κατασκευή σκαφών).
Υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων πρόληψη κινδύνων, ενημέρωση και κατάρτιση