Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση: Ανακοίνωση αναφορικά με την επιδότηση για επί του πλοίου εκπαίδευση
 • Ανακοίνωση: Θέσεις για φοίτηση Κυπρίων (άρρενες και θήλυς) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
 • Ανακοίνωση: Θέσεις για φοίτηση Κυπρίων (άρρενες και θήλυς) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 • Ανακοίνωση: Ακύρωση κατατακτήριων εξετάσεων που θα γίνονταν στις 5/2/2022.
 • Ανακοίνωση: Αιτήσεις και σχετικά έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι δικαιούχοι σπουδαστές/στριες Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού για διεκδίκηση επιδότησης για την επί του πλοίου εκπαίδευσης και έντυπα για την έγκριση της επί του πλοίου εκπαίδευσης.
 • Πληροφορίες για επιδότηση για επί του πλοίου εκπαίδευση νεοεισερχομένων στο επάγγελμα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.
 • Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων στις ΑΕΝ Ελλάδος για τα έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 και 2020-2021 .
 • Διευθύνσεις Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
 • Τι πρέπει να πάρουν μαζί τους οι σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης.
 • Ύλη, οδηγίες και κανονισμοί εξετάσεων για τους υποψηφίους για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
 • Τυπολόγιο.
 • Κριτήρια για οπτική οξύτητα για τους υποψήφιους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
 • Οδηγός Σπουδών Ναυτικών Επαγγελμάτων. (Ο οδηγός έχει ξεπεραστεί σε κάποια θέματα και παραμένει ως αρχειακό υλικό για αναφορά. Εκσυγχρονισμένες πληροφορίες στο ενημερωτικό τρίπτυχο). • No documents found