Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει πως η Ελληνική Κυβέρνηση θα παραχωρήσει μέχρι σαράντα (40) θέσεις για φοίτηση Κυπρίων (άρρενες και θήλυς) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Κύπριοι και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Κύπριος στην καταγωγή και να έχουν γεννηθεί από το 1996 και μετά.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από γραπτό διαγωνισμό στα πιο κάτω μαθήματα:
• Ελληνικά (έκθεση ιδεών) (Διάρκεια: 1 ώρα)
• Μαθηματικά (άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία) (Διάρκεια: 1 ώρα)
• Αγγλικά σε επίπεδο καλής γνώσης (Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά)

Η ημερομηνία εξετάσεων έχει καθοριστεί η 04 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού. Τα μαθήματα έχουν ίση βαρύτητα. Οι θέσεις θα παραχωρηθούν σε όσους/όσες θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό υπάρχουν στους συνδέσμους πιο κάτω. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν/αποσταλούν από την 28 Νοεμβρίου 2022 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 στο κτίριο του Υφυπουργείο Ναυτιλίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού αρ. 1, Μέσα Γειτονιά, Τ.Κ. 56193. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται «Αίτηση για εξασφάλιση θέσης στις ΑΕΝ για το 2023», μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα :

1. Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο). Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1996 και μετά.
2. Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
3. Απολυτήριο ή αποδεικτικό απόλυσης (πρωτότυπο) Λυκείου ή εξατάξιας Τεχνικής Σχολής, τεχνικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης. Οι τελειόφοιτες μαθήτριες να προσκομίσουν αποδεικτικό φοίτησης στην Τρίτη τάξη.
4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α», ή βεβαίωση ότι υπηρετούν τη θητεία τους για όσους έχουν καταταγεί με την Β ΕΣΣΟ 2021 (πρωτότυπο).
Όσοι έχουν εξαιρεθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από κυβερνητικό γιατρό, ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση για την οποία εξαιρέθηκαν, που να βεβαιώνει ότι, η πάθηση δεν υφίσταται πλέον, ή εάν αυτή υφίσταται δεν αποτελεί κώλυμα για εργασία ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού.
5. Απόδειξη ότι καταβλήθηκαν 20 ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
i. Με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό:
Τράπεζα Κύπρου
Αρ Λογαριασμού: 0339-01-016858-00
IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
SWIFT address BCYPCY2N
ii. Με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC SMART χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/197/pay

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Μαρτίου 2023 από την ιστοσελίδα του Υφυπουργείο Ναυτιλίας στην ενότητα «Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού». Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 τα ακόλουθα:
• Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης για υπηρεσία στην θάλασσα από οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο (πρωτότυπο). Επειδή οι ιατρικές εξετάσεις πιθανόν να χρειαστούν περίπου μία εβδομάδα για να ολοκληρωθούν, οι επιτυχόντες παροτρύνονται να αποταθούν έγκαιρα στα κρατικά νοσοκομεία.
• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την Αστυνομία με ημερομηνία έκδοσης από 1 Ιουλίου 2023 και μετά (πρωτότυπο).
• Υπεύθυνη Δήλωση για αποδοχή να εξεταστούν στο κολύμπι.
• Υπεύθυνη Δήλωση μη καταδίκης από ελληνικό δικαστήριο.
• Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου.

Για ενημέρωση σας αναφέρεται ότι εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των θέσεων που μας παραχωρεί η Ελληνική Κυβέρνηση οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν θα διεξαχθούν.

Συναφώς αναφέρεται ότι ανάμεσα σε άλλα ιατρικά πρότυπα για τους ναυτικούς, για την εισδοχή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, τα κριτήρια οπτικής οξύτητας είναι αυξημένα σε σχέση με τα κριτήρια που προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία και έχουν όπως πιο κάτω:


Οπτική οξύτητα
χωρίς γυαλιάμε γυαλιάΑντίληψη χρωμάτων
Πλοίαρχοι4/10 – 4/10 ή
5/10 – 3/10
7/10 -7/10Σε (10) ISHIHΑRA που δείχνονται επιτρέπονται (3) σφάλματα
Μηχανικοί2/10 – 2/106/10 – 6/10Αναγνώριση τρίχρωμου φανού

αίτηση-2023.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf
αίτηση-2023.docx