Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Show details for [<strong>]Το Υφυπουργείο[</strong>]Το Υφυπουργείο
Show details for [<strong>]Τέλη και Φόροι[</strong>]Τέλη και Φόροι
Show details for [<strong>]Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας - Έντυπα αιτήσεων[</strong>]Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας - Έντυπα αιτήσεων
Show details for [<strong>]Πληροφοριοδότες[</strong>]Πληροφοριοδότες
Show details for [<strong>]Ναυτιλιακή Ασφάλεια[</strong>]Ναυτιλιακή Ασφάλεια
Show details for [<strong>]Ναυτικοί - Έντυπα Αιτήσεων[</strong>]Ναυτικοί - Έντυπα Αιτήσεων
Hide details for [<strong>]Μικρά Σκάφη - Έντυπα Αιτήσεων[</strong>]Μικρά Σκάφη - Έντυπα Αιτήσεων
 • Αίτηση για δραστηριότητα γυμνής ναύλωσης σκαφών αναψυχής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22/2022
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη μηχανή της βάρκας / jet ski
 • Πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους (M.S.48)
 • Πωλητήριο έγγραφο μικρού σκάφους (M.S.20)
 • Πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους (M.S. 48A)
 • Δήλωση εγγραφής για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοεξοπλισμου μικρού σκάφους (M.S.34A)
 • Αίτηση για εγγραφή/μεταβίβαση/διαγραφή/αλλαγή ονόματος μικρού σκάφους (M.S.21)
 • Έντυπο αίτησης για επιθεώρηση ταχυπλόου σκάφους (Tαχ.Σκ.Εν.6)
 • Έντυπο αίτησης για έκδοση/ανανέωση* άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (Ταχ.Σκ.Εν.5A)
 • Πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας των υποψήφιων για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (Ταχ.Σκ.Εν.3)
 • Έντυπο αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (Ταχ.Σκ.Εν.2)
 • Έντυπο αίτησης για απόκτηση αδείας μαθητευομένου χειριστή ταχυπλόου σκάφους (Ταχ.Σκ.Εν.1)
 • Show details for [<strong>]Μικρά Σκάφη - Έγγραφα[</strong>]Μικρά Σκάφη - Έγγραφα
  Show details for [<strong>]Δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές[</strong>]Δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές
  Show details for [<strong>]Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων[</strong>]Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2024[</stronΑκτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2024
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2023[</stronΑκτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2023
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2022[</stronΑκτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2022
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2021[</stronΑκτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2021
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2020[</stronΑκτοπλοϊκά Επιβατηγά - Πιστοποιητικά Ασφάλειας 2020
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Έντυπα αιτήσεων[</strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Έντυπα αιτήσεων
  Show details for [<strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Έγγραφα[</strong>]Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Έγγραφα
  Show details for [<strong>]Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Έγγραφα[</strong>]Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Έγγραφα
  Show details for [<strong>] Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος[</strong>] Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος