Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Δείτε εδώ τον Περί Εμπορικής Ναυτιλίας κατάλογο της κυπριακής νομοθεσίας και άλλων συναφών θεμάτων.

Σημείωση: Ορισμένα από τα κείμενα της νομοθεσίας που αναρτούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ενοποίηση νομοθεσίας της Τράπεζας Νομικής Πληροφόρησης Leginet (www.leginet.eu) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΦΥΝ με την πλήρη συγκατάθεση της Leginet Ltd. Το ΥΦΥΝ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο της ενοποιημένης νομοθεσίας της Leginet Ltd.  • Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
  • Νηολόγηση Πλοίων, Θαλάσσια Ασφάλεια
  • Μικρά Σκάφη
  • Διάφορα
  • Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά