Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Τελευταία Νέα

 • Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας 2019, ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Ακτοπλοϊκά εφοδιασμένα με έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας, ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Προσφορά ΥΦΥΝ 12/2019: Προσφορά για τη διοργάνωση δεξίωσης στις 6/10/2019 στα πλαίσια του συνέδριου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2019», ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Κατάλογος Κυπριακής Ναυτιλιακής Νομοθεσίας, ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT) – Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για αναμενόμενες επιπτώσεις επί Κυπριακής ναυτιλίας, ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Έναρξη εργασιών για την ψηφιοποίηση του Αρχείου Ναυτικής Απογραφής (06/05/2019), ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Ανακοίνωση για MARITEC-X (4/4/2019), ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που έγινε στις 2/2/2019 για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, ανοίγει σε νέο παράθυρο
 • Χρήση και Μετάφραση των τίτλων «Υφυπουργείο Ναυτιλίας» και «Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω» στην Αγγλική γλώσσα.

  (Μέγεθος Αρχείου: 429,07Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες

  eSAS (electronic Seafarers Application System)

  eTTS (electronic Tonnage Tax System)

  Επαλήθευση Πιστοποιητικών που Εκδίδονται από το ΥΦΥΝ

  Πρόσβαση σε Πληροφορίες

  Άλλες Συνδέσεις