Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στοχεύοντας στη ρύθμιση της δραστηριότητας εκναύλωσης σκαφών αναψυχής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό όρους «γυμνής» ναύλωσης -δηλαδή μίσθωσής τους χωρίς την παροχή πληρώματος και κυβερνήτη- προχώρησε στην έκδοση της Eγκυκλίου 22/2022 που ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από εταιρείες και σκάφη υπό την διαχείριση τους για να εξασκούν αυτή την δραστηριότητα.

Σχετικά έγγραφα


Εταιρείες που κατέχουν βεβαίωση λειτουργίας επιχείρησης εκναύλωσης και σκάφη τους που διαθέτουν βεβαίωση επιθεώρησης:
1. Globalia Yachting Limited (ημ. λήξης με βεβαίωση λειτουργίας: 28/06/2024).