Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει συνάψει συμφωνίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης, ελέγχου και έκδοσης των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικών σε πλοία που φέρουν την Κυπριακή Σημαία με 11 Οργανισμούς. Ο Τομέας Αναγνωρισμένων Οργανισμών επιβλέπει την εφαρμογή τεχνικών πτυχών της συμφωνίας μεταξύ των Οργανισμών αυτών και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (κυρίως διαδικαστικών θεμάτων) και παρακολουθεί την επίδοση των Οργανισμών αυτών στην εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν εξουσιοδοτηθεί.

Ως μέρος της παρακολούθησης της επίδοσης των Οργανισμών αυτών ο Τομέας Νηογνωμόνων οργανώνει και επιβλέπει το πρόγραμμα ελέγχων το οποίο έχει υιοθετήσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και προβλέπει την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα γραφεία τους ανά διετία. Ο έλεγχος διενεργείται με την διεξαγωγή συνεντεύξεων, ελέγχων των συστημάτων των Οργανισμών (ηλεκτρονικών και μη), διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων κτλ.

Συχνά ο Τομέας λειτουργεί ως το σημείο επαφής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με τους Οργανισμούς αυτούς για την επίλυση των διαφόρων θεμάτων τα οποία προκύπτουν. Επιπρόσθετα συνδιαλέγεται με τους τους εμπλεκομένους άλλες Διευθύνσεις / Τομείς του Υφυπουργείου προκειμένου να τροποποιηθεί ή να καταρτισθεί νέα συμφωνία με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς.

Νηογνώμονες οι οποίοι εχουν αναγνωριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία:

 1. Αγγλικός Νηογνώμονας (LR)
 2. Αμερικάνικος Νηογνώμονας (ABS)
 3. Γαλλικός Νηογνώμονας (BV)
 4. Ιαπωνικός Νηογνώμονας (NKK)
 5. Ιταλικός Νηογνώμονας (RINA)
 6. Κινέζικος Νηογνώμονας (CCS)
 7. Κορεατικός Νηογνώμονας (KR)
 8. Κροατικός Νηογνώμονας (CRS)
 9. ΝορβηγοΓερμανικός Νηογνώμονας (DNV GL)
 10. Πολωνικός Νηογνώμονας (PRS)
 11. Ινδικός Νηογνώμονας (IRS)


Νηογνώμονες οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν να κάνουν εκτίμηση, έλεγχο, επιβεβαίωση και πιστοποίηση σύμφωνα με τους Κώδικες ISM και ISPS εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας:
 1. Αγγλικός Νηογνώμονας (LR)
 2. Αμερικάνικος Νηογνώμονας (ABS)
 3. Γαλλικός Νηογνώμονας (BV)
 4. Ιαπωνικός Νηογνώμονας (NKK)
 5. Ιταλικός Νηογνώμονας (RINA)
 6. Κινέζικος Νηογνώμονας (CCS)
 7. Κορεατικός Νηογνώμονας (KR)
 8. Κροατικός Νηογνώμονας (CRS)
 9. ΝορβηγοΓερμανικός Νηογνώμονας (DNV GL)
 10. Πολωνικός Νηογνώμονας (PRS)
 11. Ινδικός Νηογνώμονας (IRS)