Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Κύπρος, ένας Ναυτιλιακός Προορισμός
Η εμπορική ναυτιλία στην Κύπρο αναπτύχθηκε ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, με την Κύπρο να αποτελεί σήμερα παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη με:

- 11ο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο
- 3ο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη

Η Κύπρος έχει μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο αποτελώντας ένα από τα τρία μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη των ναυτιλιακών υποδομών της χώρας, η εξιδικευμένη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οι στρατηγικής σημασίας διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κύπρου και άλλων κρατών έχουν κατατάξει την κυπριακή σημαία σε μία από τις ποιοτικότερες και ανταγωνιστικότερες σημαίες στον τομέα της ναυτιλίας. Ακολουθώντας όλα τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας που προκύπτουν από διεθνείς ναυτιλιακούς και άλλους οργανισμούς η κυπριακή σημαία συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις σημαίες των χωρών που υπάγονται στη «Λευκή Λίστα» των μνημονίων Paris και Tokyo MoU.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Κύπρος έχει δυνατή παρουσία και ενεργό ανάμειξη στις αποφάσεις που λαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο IMO, o ILO και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εν λόγω θέματα.

Πλεονεκτήματα Κυπριακής Σημαίας
Πλεονεκτήματα Κυπριακής Σημαίας