Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Πιο κάτω παρουσιάζονται οι Εκθέσεις Αξιολόγησης προηγούμενων διαγωνισμών που προκήρυξε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ανά έτος προκήρυξης τους.  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014