Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Πιο κάτω παρουσιάζονται οι Εκθέσεις Αξιολόγησης προηγούμενων διαγωνισμών που προκήρυξε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ανά έτος προκήρυξης τους. • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014