Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας

 • Διεθνής Σύμβαση MARPOL, Διεθνής Σύμβαση AFS Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο και την διαχείριση θαλασσέρματος (BWM Convention), διάλυση πλοίων (Σύμβαση Χονγκ Κονγκ και κανονισμός της ΕΕ), σύμβαση του Λονδίνου για τη απόρριψη (LDC) , σχετικές νομοθεσίες της ΕΕ, πτυχές IBC, IGC, BCH και CGC που σχετίζονται με την πρόληψη της ρύπανσης και κώδικας NOx. Συμπεριλαμβάνουν
 • Έγκριση των SOPEP και των SMPEP.
 • Διερεύνηση παραβιάσεων των νόμιμων διατάξεων.
 • Εξέταση και έγκριση ισοδύναμων ρυθμίσεων, προσωρινών αδειών και απαλλαγών από τη συμμόρφωση με τις νόμιμες διατάξεις.
 • Θέματα κλιματικής αλλαγής και αερίων του θερμοκηπίου.
 • Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και θέματα που σχετίζονται με το κεφάλαιο VII της σύμβασης SOLAS και τους κώδικες IMDG και IMSBC και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ (πτυχές πρόληψης της ρύπανσης).
 • Υποθαλάσσιοι Αγωγοί για υδρογονάνθρακες στη Κύπρο.
 • Εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
 • Προστασία της Μεσογείου και ζητήματα σχετικά με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και τα πρωτόκολλά της.
 • Συντονισμός απόκρισης στις πετρελαιοκηλίδες περιστατικών θαλάσσιας ρυπάνσης.
 • Θέματα που σχετίζονται με τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Κύπρο


  Μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων