Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Βασίλης Δημητριάδης επισκέφθηκε σήμερα τα Γραφεία της Kition Ocean Holdings, της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε το έργο της ενιαίας ανάπτυξης του λιμένα και της μαρίνας Λάρνακας.

Ο κ. Δημητριάδης ενημερώθηκε από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Kition Ocean Holdings κ. Πάνο Αλεξάνδρου για τους σχεδιασμούς της εταιρείας στη ανάπτυξη του λιμένα και της μαρίνας, αλλά και για όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, ιδιαίτερα για τα θέματα της ασφάλειας και προστασίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, της εξυπηρέτησης και φιλοξενίας των Επιθεωρητών του Υφυπουργείου που θα ασκούν τα καθήκοντα του Ελέγχου Κράτους Λιμένα καθώς και του χώρου που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας των Πλοίων (VTMIS).

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε όλους τους χώρους και να τύχει πλήρους ενημέρωσης για τον σχεδιασμό και την πλήρη αξιοποίηση τους.

Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση μου από την ενημέρωση που έτυχε και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα προβεί στους ανάλογους σχεδιασμούς έτσι που οι λιμενικές εγκαταστάσεις να διέπονται από τα απαιτούμενα πλαίσια και κριτήρια ασφάλειας και προστασίας.

Ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε επίσης τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει το μεγαλεπήβολο έργο της ενιαίας ανάπτυξης του λιμένα και της μαρίνας της Λάρνακας στη τοπική και ευρύτερα στην εθνική οικονομία, με προστιθέμενη αξία στις θαλάσσιες μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως ποιοτικό κέντρο προσέλκυσης κρουαζιεροπλοίων και σκαφών αναψυχής.

Λεμεσός, 13 Δεκεβρίου 2022