Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Η τροποποίηση του Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμου αφορά στην πρόνοια για ενοικίαση σκαφών, χωρίς την κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Βασική προϋπόθεση της είναι η υπογραφή δεσμευτικής δήλωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη του σκάφους και του ενοικιαστή. Η τροποποίηση έγινε την περίοδο της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοιού ως μία προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων θαλασσίων αθλημάτων, ταυτόχρονα όμως εξαλείφει και μια διάκριση που υπήρχε, επειδή μόνο οι προσωρινοί επισκέπτες μπορούσαν να ενοικιάσουν ταχύπλοο σκάφος χωρίς να έχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Η δεσμευτική δήλωση υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη, κατόπιν ενημέρωσης του ενοικιαστή για τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και ναυσιπλοΐας και τους διεθνείς κανόνες πλοήγησης για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα και την απαραίτητη ενημέρωση για το χειρισμό του σκάφους. Ο δε ενοικιαστής υπογράφει όταν κατανοήσει αυτά για τα οποία έχει ενημερωθεί.

Επιπρόσθετα, με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη τροποποίηση, τα επίπεδα ασφάλειας βελτιώνονται εφόσον:

  • το θαλάσσιο σκούτερ δεν πρέπει να απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο του ιδιοκτήτη ή υπαλλήλου του και ο οποίος οφείλει, βάση του νόμου να διαθέτει ασύρματη συσκευή ελέγχου των σκούτερ με την οποία να δίνει οδηγίες με ηχητικά σήματα και να ακινητοποιεί το σκούτερ όταν ο χειρισμός δεν είναι ασφαλής
  • τα άλλα ενοικιαζόμενα ταχύπλοα σκάφη δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από το σημείο ενοικίασης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥΣ.