Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Ειδοποιήσεις Κυρώσεων (Sanctions Information Notices) από ΥΦΥΝ - διαθέσιμες μόνο στην αγγλική γλώσσα
SIN 1/2022: New European Union restrictive measures in view of the gravity of the situation in Ukraine
SIN 2/2022: New European Union restrictive measures in view of the gravity of the situation in Ukraine
SIN 3/2022: New European Union restrictive measures in view of the situation in Belarus
SIN 4/2022: New European Union restrictive measures in view of the gravity of the situation in Ukraine


Εγκύκλιοι ΥΦΥΝ - διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα
Circular 10/2022: Urgent Provisional Measures with respect to the seafarers’ employment agreements (SEA) extensions in view of the gravity of the situation in Ukraine