Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Δυνάμει των Περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών ΚΔΠ 121 του 1999,
1. Η διακίνηση ταχύπλοων σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκονται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται από τον περί Προστασίας των Λουομένων στη θάλασσα Νόμο του 1968 όπως τροποποιήθηκε, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους (ναυτικά μίλια ανα ώρα) και εν πάση περιπτώσει δεν δημιουργεί επικίνδυνο κυματισμό για οποιοδήποτε πρόσωπο.
2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των θαλασσίων σκούτερ (jet ski) πέρα από 700 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή καθώς επίσης και η χρήση τους σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από τα ευκρινώς διακρινόμενα σήματα (σημαδούρες) σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα των περί Προστασίας στη Θάλασσα Νόμου του 1968 όπως τροποποιήθηκε. 
3. Για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου απαγορεύεται η κυκλοφορία θαλασσίων σκούτερ από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων σκούτερ για την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται ως ανωτέρω (παράγραφος 2) μεταξύ των ωρών 10.00 - 13.00 και 16.00 - 19.00 ενώ μεταξύ των ωρών 1.00μμ και 4.00μμ επιτρέπεται μόνο εάν αυτά διακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή και όχι πέραν των 700 μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.
4. Απαγορεύεται η χρήση ταχύπλοου σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα, ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα και αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο.
5. Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να ρυμουλκούν αντικείμενο επιφάνειας σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων.
6. Απαγορεύεται ο απόπλους για ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α΄, χωρίς προηγουμένως να γνωστοποιήσει ο χειριστής στα αστυνομικά όργανα της περιοχής ή σε άλλο πρόσωπο ή αρχή υπεύθυνη για τον έλεγχο ή ασφάλεια της περιοχής
(α) Τα στοιχεία του σκάφους και του χειριστή
(β) τον τόπο και χρόνο απόπλου
(γ) τον αριθμό και τα στοιχεία των προσώπων που επιβαίνουν στο σκάφος
(δ) τη διαδρομή και τον προορισμό του σκάφους και
(ε) τον αναμενόμενο χρόνο και τόπο επιστροφής.


Υποχρεώσεις Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 56/(1) του 1992, εφίσταται η προσοχή του χειριστή στα πιο κάτω:

 1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή.
 2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να κάθονται μόνο στα καθορισμένα καθίσματα.
 3. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το χειριστή.
 4. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οχληρία.
 5. Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
 6. Απαγορεύεται η οδήγηση μέσα σε περιοχές λουομένων.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 56(1) του 1992, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 1. Δεν πρέπει να καπνίζει κοντά στο δοχείο καυσίμων.
 2. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι το δοχείο καυσίμων είναι καλά στερεωμένο και περιέχει αρκετά καύσιμα.
 3. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι η βαλβίδα εξαερισμού του δοχείου καυσίμων είναι ανοιχτή.
 4. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο ελαστικός σωλήνας παροχής καυσίμων είναι ελεύθερος από οποιοδήποτε εμπόδιο και τροφοδοτεί ελεύθερα τη μηχανή με καύσιμα
 5. Πρέπει να γνωρίζει το ηλεκτρικό σύστημα της μηχανής.
 6. Πρέπει να γνωρίζει πώς να ξαναθέτει σε λειτουργία τη μηχανή τόσο μέσω του ηλεκτρικού όσο και μέσω του χειροκίνητου συστήματος.
 7. Πρέπει να γνωρίζει πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει η μηχανή, δηλαδή την τοποθέτηση της στο σημείο πλεύσης και στο σημείο έλξης στη στεριά ή αποφυγής εμποδίων.
 8. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση των μοχλών ή του μοχλού για την εναλλαγή των πλεύσεων πρόσω-κράτει-όπισθεν.
 9. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το χειρισμό του συστήματος αυξομείωσης των στροφών της μηχανής ή της ταχύτητας του σκάφους.
 10. Πρέπει να γνωρίζει τον ασφαλή τρόπο περισυλλογής κολυμβητή.
 11. Πρέπει να γνωρίζει τον ορθό τρόπο με τον οποίο φέρεται ένα σωσίβιο.
 12. Πρέπει να γνωρίζει ότι σε κανάλια, διαδρόμους, εισόδους, καθώς και όταν η πορεία του σκάφους του είναι αντίθετη προς την πορεία άλλου σκάφους, πάντοτε να πλέει στη δεξιά ως προς αυτόν πλευρά του διαδρόμου.
 13. Πρέπει να γνωρίζει ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πρέπει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, για να αποφεύγει τη σύγκρουση με άλλο σκάφος ή την πρόκληση σωματικής ή άλλης ζημιάς σε κολυμβητές, δύτες ή σε άνθρωπο στη θάλασσα γενικά.
 14. Πρέπει να γνωρίζει ότι η σημαία «Α» του διεθνούς αλφαβητικού κώδικα σημαιών, καθώς και η κόκκινη τετράγωνη σημαία με την άσπρη διαγώνια λωρίδα, δηλώνουν ότι υπάρχει δύτης στην περιοχή και ότι τα σκάφη πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση και παραπλέουν με χαμηλή ταχύτητα.
   
                                                              
15. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο χειρισμού του συστήματος πηδαλιουχίας του σκάφους.
Δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1 του Νόμου 56(1) του 1992, υπενθυμίζεται ότι, κάθε χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να φροντίζει όπως ο αριθμός των επιβαινόντων προσώπων δεν υπερβαίνει τον προκαθορισμένο αριθμό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του σκάφους.
 

     ΚΑΘΕ ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΜΕΝΟ
     ΟΤΑΝ ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ Η ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ, ΚΑΘΕ ΣΚΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ
     ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΟΡΕΙΕΣ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑ
     ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ
     ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 gt

Χρήσιμες Συμβουλές
 • Οι χειριστές θαλασσίων σκούτερ (Jet Ski) θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό τους ως ακολούθως:
 • Θα πρέπει να αποφεύγουν τους απότομους ελιγμούς και αλλαγή πορείας που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή άλλων χειριστών σκαφών ή λουομένων.
 • Όλοι οι χειριστές θαλασσίων σκούτερ θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η πηδαλιουχία των σκαφών αυτών εξαρτάται από τις στροφές της μηχανής (throttle) που κατ’ επέκταση έχει άμεση επίδραση στον υδροπροωθητήρα (Jet). 
 • Οι χειριστές σκαφών αναψυχής θα πρέπει να ενημερώνονται πάντοτε προτού αποπλεύσουν για τις επικρατούσες ή αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη τους ότι ενδέχεται πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες να είναι δυσμενέστερες από αυτές που αναμένονται.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, το κοινό μπορεί να αποτείνεται στο τηλέφωνο 24-817998.
 • Οι χειριστές ταχύπλοων σκαφών και σκαφών αναψυχής θα πρέπει να μεριμνούν όπως διαθέτουν τα απαιτούμενα καύσιμα στο σκάφος τους ανάλογα με το χρόνο και έκταση της πλεύσης τους. 
 • Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ανάγκης, οι χειριστές όλων των σκαφών θα πρέπει να ζητούν βοήθεια από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ή/και την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή μέσω του παράκτιου σταθμού ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ ως ακολούθως:
  • VHF/FM ΚΑΝΑΛΙ 16
  • Τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης 1441
  • Λιμενική Αστυνομία Λεμεσού τηλέφωνο: 25805332
  • Λιμενική Αστυνομία Λάρνακας τηλέφωνο: 24804053
  • Λιμενική Αστυνομία Αγ. Νάπας τηλέφωνο: 23816438
  • Λιμενική Αστυνομία Κ. Πάφου τηλέφωνο: 26811390
  • Λιμενική Αστυνομία Λατσιού τηλέφωνο: 26815050
Υπενθυμίζεται ότι, εάν για οποιοδήποτε λόγο η επικοινωνία είναι δυνατή μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει απαραιτήτως να δώσουν τη θέση του σκάφους (στίγμα), είτε με γεωγραφικές συντεταγμένες (μήκος, πλάτος), είτε με κατεύθυνση / διόπτευση και απόσταση από καταφανές σημείο. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν για τη φύση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν και αριθμό επιβαινόντων στο σκάφος.


ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η ΔΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΑ ΣΚΑΦΗ Η / ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.