Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Κύπριοι και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Κύπριος στην καταγωγή και να έχουν γεννηθεί από το 1996 και μετά.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Λεμεσό, οδός Σπύρου Κυπριανού 1, Μέσα Γειτονιά, Τ.Κ. 56193, Λεμεσός.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίγραφα μαζί με €20 ως δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Λεμεσό.

Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και τους όρους συμμετοχής από την σχετική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα παραλαμβάνονται.